Contestarea Procesului Verbal de Contraventie – Auto.

Politie 02 150x150 Contestarea Procesului Verbal de Contraventie  Auto.

 • Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Inmanare: data intocmirii si respectiv a semnarii procesului verbal de contraventie de catre contravenient;

Comunicare: in cazul in care se refuza semnarea procesului verbal de contraventie, Brigazii Politiei Rutiere îl va trimite prin posta, cu confirmare de primire, la domiciliul contravenientului.

 • Contestatia (plangerea) formulata impotriva procesului verbal de contraventie se depune la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta.
 • Judecătoria va fixa termen de judecată, care nu va depăşi 30 de zile, şi va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat sancţiunea, a martorilor indicaţi în procesul-verbal sau în plângere, precum şi a oricăror alte persoane în măsură să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei.
 • Plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se soluţionează cu precădere.
 • In momentul inregistrarii contestatiei (plangerii) se formeaza un dosar ce va primi un numar de inregistrare cu indicativul specific fiecarei instante.
 • In cazul aplicarii sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru cel putin 30 de zile, este necesara obtinerea de la judecatorie de un document numit Certificat de Grefa.

 • Cu ajutorul certificatului de grefa, a cartii de identitate (original si copie xerox), a dovezii de circulatie (original) puteti sa va ridicati permisul de conducere de la sediul Brigazii Politiei Rutiere;
 • In cazul in care ati pierdut dovada de circulatie pentru 15 zile, sunteti obligat sa dati o declaratie notariala pe propria raspundere in care sa se precizeze faptul ca ati pierdut dovada eliberata de agentul constatator.

 

 

Legislatie:

 • Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OuG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Regulamentul din 04/10/2006 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Tags:

Leave a Reply