Viza de flotant. Acte necesare!

clientscrop 300x122 Viza de flotant. Acte necesare!

(1) Pentru înscrierea mentiunii de stabilire a resedintei în actul de identitate, persoana interesata se adreseaza Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor pe raza caruia locuieste temporar, completând în acest sens Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei, la care anexeaza urmatoarele documente:

-  actul de identitate în care urmeaza a se înscrie mentiunea de stabilire a resedintei;
- documentul cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie;
-  documentul cu care se face dovada achitarii a taxei extrajudiciare de timbru  (4 RON);

(2) În situatia în care solicitantul nu detine un act privind titlul locativ, încheiat în conditiile de valabilitate prevazute de legislatia româna în vigoare, gazduitorul sau dupa caz, reprezentantul sau legal îsi va exprima consintamântul privind stabilirea resedintei, în prezenta personalului.

(3) În situatia în care gazduitorul nu se poate prezenta la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor, declaratia de primire în spatiu poate fi consemnata la notar public ori în fata politistului de ordine publica din cadrul unitatii de politie pe a carei raza teritoriala este situat imobilul.

Legislatie:

  • H.G. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor români.

Tags:

Leave a Reply