Actele necesare casatoriei.

casatorie 03 150x150 Actele necesare casatoriei.

Actele necesare casatoriei (cu domiciliul in Romania)


  • Buletine, carti de identitate sau carti provizorii de identitate (originale si copii xerox);
  • Certificate de nastere (originale si copii xerox);
  • Certificate medicale prenuptiale eliberate cu o zi sau doua inainte de data depunerii actelor;
  • Dovada desfacerii casatoriei anterioare.

 

Depunerea actelor se face de catre ambii soti, personal, la Serviciul de Stare Civila pe raza caruia unul dintre acestia isi are domiciliul sau resedinta.

 

Temei juridic:

  • Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă;

Tags: ,

Leave a Reply