Reclamatie ANPC!

Petitie Reclamatie 150x150 Reclamatie ANPC!

Ce este o reclamaţie / sesizare?

Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.

 

Cine poate depune o reclamaţie la ANPC?

Consumatorul – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale.

 

 • Reclamaţiile şi sesizările adresate ANPC pot fi depuse doar de către consumatori persoane fizice.
 • Divergenţele între operatorii economici nu intră în sfera de competenţă a Autorităţii Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor.
 • Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează.

 

Cum depuneţi o reclamaţie?

 • ANPC-ul recomanda pentru inceput rezolvarea pe cale amiabila a problemei cu operatorul economic care a comercializat produsul sau a prestat serviciul.
 • În situaţia în care nu aţi ajuns la o înţelegere cu vânzătorul sau cu administratorul unităţii, atunci aveţi dreptul să depuneţi o reclamaţie la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor.
 • Primirea reclamaţiilor de la consumatori se face la sediile Comisariatelor Judeţene pentru Protecţia Consumatorilor sau la Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti, in functie de raza teritoriala in care isi desfasoara activitatea operatorul economic.
 • Reclamaţiile şi sesizările se fac în format scris sau în format electronic şi se transmit prin poştă clasică sau electronică la sediile comisariatelor judeţene sau se depun personal.

 

Atentie!

Reclamaţia sau sesizarea se face în nume personal.


 • Reclamaţia/sesizarea dumneavoastră se rezolvă în termenul legal (30 de zile de la data înregistrării petiţiei, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă), cu conditia ca aceasta să fie însoţită de toate documentele probatorii, respectiv factura fiscală, bon fiscal sau chitanţa, contract, certificat de garanţie sau alte documente, după caz.

 

Atentie!

În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice poate prelungi termenul legal (de 30 de zile) cu cel mult 15 zile.

De asemenea mai trbuie stiut ca, petiţiile greşit îndreptate vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare către autorităţiile sau instituţiile publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, urmând ca petiţionarul să fie înştiinţat despre aceasta.

 

Legislatie!

 • O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 • Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora;
 • Ordin nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor;

Tags: ,

One Response to “Reclamatie ANPC!”

 1. electrosoc says:

  Imi place cum scrii. Foarte pertinenta prezentarea.

Leave a Reply