Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare.

Conform art. 264 din Codul Muncii sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:

a) avertismentul scris;

b) abrogată (suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare);

c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;

d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;

e) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Atentie !

Legea nr. 40/2011 prin care se modifica Codul Muncii aduce unele schimbari acestui articol si anume:

  • Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen.
  • Radierea sancţiunilor disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă.

Nota!

Conform prevederilor legale, Noul Cod al Muncii va intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial. Dintr-un calcul estimativ reiese ca noul Cod al Muncii se va aplica in jurul datei de 1 Mai, chiar de Ziua muncii.

Temei juridic:

  • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;

Tags:

Leave a Reply