Contestarea Procesului Verbal de Contraventie primit de Microbisti.

 • Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi a masurii complementare de interzicere a accesului la meciurile de fotbal, se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Inmanare: data intocmirii si respectiv a semnarii procesului verbal de contraventie de catre contravenient;

Comunicare: in cazul in care se refuza semnarea procesului verbal de contraventie, Jandarmeria Romana sau alte organe abilitate  îl va trimite prin posta, cu confirmare de primire, la domiciliul contravenientului sau prin agent.

 • Contestatia (plangerea) formulata impotriva procesului verbal de contraventie se depune la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta.
 • Judecătoria va fixa termen de judecată, care nu va depăşi 30 de zile, şi va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat sancţiunea, a martorilor indicaţi în procesul-verbal sau în plângere, precum şi a oricăror alte persoane în măsură să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei.
 • Plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se soluţionează cu precădere.
 • In momentul inregistrarii contestatiei (plangerii) in 3 (trei) exemplare, se formeaza un dosar ce va primi un numar de inregistrare cu indicativul specific fiecarei instante.
 • In cazul aplicarii sancţiunii masurii complementare de interzicere a accesului la meciurile de fotbal, este necesara introducerea ca si capat de cerere a suspendarii “INTERZICERII ACCESULUI LA MECIURILE DE FOTBAL PE O PERIOADA DE 1 AN “ prin incheiere de sedinta.
 • Este necesara obtinerea de la judecatorie: – a unui document numit Certificat de Grefa ce reprezinta de fapt dovada existentei dosarului prin care se contesta Procesul Verbal de Contraventie;
 • Certificatul de grefa, cartea de identitate (copie xerox) si incheierea de sedinta prin care instanta a suspendat interdictia, act ce trebuie legalizat tot  in cadrul judecatoriei , se vor depune la sediul Jandarmeriei Romane pentru a se opera in baza de date;

 Atentie!

Daca in momentul inregistrarii contestatiei veti primi un termen mai lung aveti posibilitatea sa formulati: CERERE DE PRESCHIMBARE A TERMENULUI DE JUDECATA. La redactarea acesteia trebuie sa tineti cont urmatoarele prevederile  Ordonanţei nr. 2/2001:

 • Judecătoria va fixa termen de judecată, care nu va depăşi 30 de zile, şi va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat sancţiunea, a martorilor indicaţi în procesul-verbal sau în plângere, precum şi a oricăror alte persoane în măsură să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei.
 • Plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se soluţionează cu precădere.

Legislatie:

 • Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive;
 • Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

Tags: , , , ,

Leave a Reply