Archive for the ‘Diverse’ Category

Planul Parental – Structura!

Tuesday, April 17th, 2012

custodie comuna 06 Planul Parental  Structura!

În cazul unei separări a părinților este nevoie ca aceștia să negocieze un plan parental care să permită implementarea autorității parentale comune.

Astfel ei vor trebui să decidă cu privire la:

1.    Domiciliul minorului;
2.    Programul de legături personale;

 • În timpul săptămânii;
 • În weekend;
 • Nopțile în care minorul va dormi la fiecare dintre cei doi părinți.

3.    Îngrijiri medicale (ex. cine este medicul pediatru curant al copiilor, ce se întâmplă în cazul în care copiii suferă de boli cronice);
4.    Regulile cu privire la educarea copiilor (regulile să fie aceleași în ambele case, privind creșterea și educarea copiilor în domeniile importante din viața lor);
5.    Vacanțele;

 • Concedii: Petrecerea concediilor cu ambii copii împreună;
 • Programul copiilor în perioada vacanțelor când ambii părinți lucrează;
 • Celebrarea unor evenimente importante.

6.    Educația copiilor;
7.    Luarea deciziilor;

a. Problemele importante în legătură cu copiii asupra cărora decid împreună sunt:

 • Activitățile și performanțele școlare;
 • Activități extrașcolare (excursii, tabere, cursuri, competiții);
 • Starea lor de sănătate;
 • Grupul de prieteni

b. Deciziile în legătură cu problemele curente vor fi luate separat:

 • Rutina zilnică
 • Efectuarea temelor;
 • Alimentație;
 • Cumpărături (îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite, etc);
 • Plimbări și activități cu copiii în timpul liber;
 • Vizite la prieteni, cunoștințe, rude

8.    Rezolvarea disputelor atunci când părinții trebuie să ia decizii împreună;
9.    Suportarea cheltuielilor privind pensia alimentară (obligația de întreținere);
10.    Schimbul de informații cu privire la copii;
11.    Îngrijirea copiilor în lipsa părinților;
12.    Ocazii și evenimente speciale;
13.    Activități extrașcolare;
14.    Transportarea copiilor între cele două case;
15.    Menținerea contactului când copiii sunt cu celălalt părinte;
16.    Menținerea legăturilor cu membrii familiei extinse;
17.    Aspecte privind eventuale probleme de comportament sau psihiatrice;
18.    Deciziile cu privire la religia minorului și frecvența participărilor la serviciul religios.

Atentie!

 • Pentru instanțele de judecata existența unui plan parental pre-negociat de părți este de natură a simplifica procedurile de audiere în instanță precum și scrierea sentinței. Instanța trebuie doar să verifice sumar că interesul superior al copilului este protejat de un astfel de acord și să încuviințeze tranzacția.

 

Planul Parental

Tuesday, April 17th, 2012

cont Planul Parental

Planul parental (Parenting plan) reprezintă modalitatea prin care se implementează custodia comună.

În general instanța de judecata se așteaptă ca cei doi părinți să negocieze prevederile acestui plan parental datorită faptului că ambii părinți au drepturi egale cu privire la creșterea și educarea minorilor datorită introducerii in Noul Cod Civil, începând cu 1 octombrie 2011 a instituției de autoritate părintească comună.

În general un plan parental de calitate poate fi redactat dacă se apelează la un avocat sau mediator.

Un plan parental este un document care descrie detaliat și cat mai clar cu putință modul în care “autoritatea părintească” și “programul de legături personale între copil și părinți” vor fi implementate post-divorț.

Există planuri parentale în majoritatea țărilor civilizate. În SUA, de pildă, (locul majoritar de inspiratie) planurile parentale sunt foarte detaliate și descriu cu larg de amănunte (în forma unui chestionar) situațiile viitoare asupra cărora părinții trebuie să cadă de acord ÎNAINTE de a se prezenta la judecător, singuri sau însoțiți de un avocat sau mediator.

Contestarea amenzii de la ITM!

Tuesday, April 17th, 2012

iStock 000005805149XSmall Contestarea amenzii de la ITM!

Contestarea amenzii de la ITM

Conform art 1 ,2 si 7 din Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ:

“Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de catre o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim si repararea pagubei ce i-a fost cauzata. Interesul legitim poate fi atat privat, cat si public.”

“Inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim, printr-un act administrativ unilateral, trebuie sa solicite autoritatii publice emitente, in termen de 30 de zile de la data comunicarii actului, revocarea, in tot sau in parte, a acestuia. Plangerea se poate adresa in egala masura organului ierarhic superior, daca acesta exista.”

In intelesul  legii 554/2004, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

“Nesolutionarea in termenul legal a unei cereri – faptul de a nu raspunde solicitantului in termen de 30 de zile de la inregistrarea cererii, daca prin lege nu se prevede alt termen”

Astfel, persoana juridica sau persoana fizica care se considera vatamata printr-un act administrativ individual emis de catre  inspectoratul teritorial de munca, trebuie sa se adreseze mai intai cu o plangere prealabila autoritatii emitente sau dupa caz, Inspectiei muncii, in termen de 30 de zile de la data comunicarii actului atacat.

 

 • Termenul de 30 de zile va curge de la data comunicarii procesului verbal de control, in cazul in care actul administrativ atacat este reprezentat de masurile obligatorii dispuse de inspectorul de munca in baza Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii.

Obiectul acestei plangeri prealabile va consta in solicitarea de revocare totala sau partiala a actului administrativ atacat de catre autoritatea emitenta.

In cazul unor motive temeinice, plangerea prealabila se poate introduce de catre persoana vatamata si dupa expirarea termenului de 30 de zile, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data emiterii actului administrativ.

Daca Inspectia Muncii, in urma analizei plangerii prealabile, comunica petentului mentinerea sanctiunii administrative dispuse sau dupa caz, nu raspunde petentului in termen de 30 de zile de la inregistrarea plangerii prealabile, acesta se va putea adresa instantei de contencios administrativ.

Termenul in care se poate introduce actiunea la instanta de contencios administrativ este de 6 luni de la data comunicarii raspunsului la plangerea prealabila, respectiv de la data expirarii termenului de solutionare a plangerii prealabile. Pentru motive temeinice, actiunea se poate introduce cel mai tarziu in termen de 1 an de la data comunicarii actului administrativ.

Atentie!

 • Contestatorul trebuie sa anexeze la actiune, copia actului administrativ pe care il ataca sau, dupa caz, raspunsul Inspectiei Muncii prin care i se comunica refuzul rezolvarii cererii sale.
 • Daca nu ati primit niciun raspuns la cererea Dvs., trebuie sa se depuna la dosar doar copia cererii nesolutionate, certificata prin numarul si data inregistrarii la inspectoratul de munca, in cazul in care ati trimis-o prin posta cu confirmare de primire terbuie sa depuneti si copii xerox dupa aceste acte.

Temei Legal

 • Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ;
 • Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii.

 

Reclamatie/Sesizare la Protectia Consumatorului (2)

Saturday, March 17th, 2012

 ANPC 02 Reclamatie/Sesizare la Protectia Consumatorului (2)

Mai jos veti gasi un model de sesizare pe care o puteti folosi daca încercaţi să rezolvaţi amiabil problema cu operatorul economic care a comercializat produsul sau a prestat serviciul.

 • În situaţia în care nu aţi ajuns la o înţelegere cu vânzătorul sau cu administratorul societatii, atunci aveţi dreptul să depuneţi o reclamaţie la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor.

Primirea reclamaţiilor de la consumatori se face la sediile Comisariatelor Judeţene pentru Protecţia Consumatorilor sau la Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti, in functie de raza teritoriala in care isi desfasoara activitatea operatorul economic.

 • Conform prevederilor legale reclamaţiile şi sesizările se fac în format scris sau în format electronic şi se transmit prin poştă clasică sau electronică la sediile comisariatelor judeţene sau se depun personal.

 

Catre,_____________

    Domnule Director,

     Va aducem la cunostinta faptul ca _____________________(denumirea marfii), care ne-a fost vanduta de dumneavoastra la data de __________________, conform facturii nr. ____________ din data ____________ prezinta urmatoarele defectiuni: ________________________________

    Defectiunile descrise au aparut in timpul perioadei de garantie, fapt pentru care va rugam sa remediati aceste defectiuni sau sa inlocuiti marfa cu una corespunzatoare.

Contam pe promptitudinea dumneavoastra in remedierea defectiunilor semnalate.

In situatia in care nu ve-ti da curs solicitarii voi sesiza Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor.

 

Nume prenume,___________

Semnatura _______________

Data ____________________

 

Legislatie:

 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

Pentru mai multe detalii, accesati urmatorul link:

Comisariate teritoriale:

 

Reclamatie/Sesizare la Protectia Consumatorului (1)

Saturday, March 17th, 2012

ANPC 01 Reclamatie/Sesizare la Protectia Consumatorului (1)

Ce este o reclamaţie / sesizare?

“Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice”, conform art. 2 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

 

Cine poate depune o reclamaţie la ANPC?

„Consumatorul – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale”, conform art. 2, pct. 2 din O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată.

 

Atentie!

 • Reclamaţiile şi sesizările adresate ANPC pot fi depuse doar de către consumatori persoane fizice.
 • Divergenţele între operatorii economici nu intră în sfera de competenţă a Autorităţii Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor.
 • „Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează”, conform art. 7 din O.G. nr. 27/2002.

 

Cum depuneţi o reclamaţie?

Sfatul nostru si cel al ANPC- ului este acela sa apelaţi la această modalitate numai după ce încercaţi să rezolvaţi amiabil problema cu operatorul economic care a comercializat produsul sau a prestat serviciul.

În situaţia în care nu aţi ajuns la o înţelegere cu vânzătorul sau cu administratorul societatii, atunci aveţi dreptul să depuneţi o reclamaţie la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor.

Primirea reclamaţiilor de la consumatori se face la sediile Comisariatelor Judeţene pentru Protecţia Consumatorilor sau la Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti, in functie de raza teritoriala in care isi desfasoara activitatea operatorul economic.

Conform prevederilor legale reclamaţiile şi sesizările se fac în format scris sau în format electronic şi se transmit prin poştă clasică sau electronică la sediile comisariatelor judeţene sau se depun personal.

 

Reclamaţia sau sesizarea se face în nume personal.

Reclamaţia/sesizarea Dvs. se rezolvă în termenul legal (conform prevederilor O.G. nr. 27/2002 – 30 de zile), cu conditia ca aceasta să fie însoţită de toate documentele probatorii, respectiv factura fiscală, bon fiscal sau chitanţa, contract, certificat de garanţie sau alte documente, după caz.

Reclamaţiile Dvs. pentru a putea fi instrumentate de către comisarii din cadrul Comisariatelor Judeţene trebuie să îndeplineasca condiţiile prezentate mai sus. În caz contrar acestea se clasează din lipsa de informaţii.

 

Legislatie:

 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

Pentru mai multe detalii, accesati urmatorul link:

Comisariate teritoriale:

 

Pastrarea rovinietei in cazul in care masina este vanduta sau va schimbati numerele la masina!!

Saturday, March 10th, 2012

ROVINIETA 011 Pastrarea rovinietei in cazul in care masina este vanduta sau va schimbati numerele la masina!!

În cazul în care vă schimbaţi numerele de la maşină, fie că autoturismul se vinde, fie din alte motive, nu uitaţi de rovinietă.

Rovinieta deja cumparata este valabila si pentru alte numere de inmatriculare numai daca persoana interesata formuleaza o cerere scrisa in acest sens, ce se va depune la Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. (C.N.A.D.N.R.) pentru ca modificarea să fie operată în baza de date.

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (C.N.A.D.N.R.) informează conducătorii auto că în cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului, rovinieta îşi menţine valabilitatea numai în condiţiile în care:

 • utilizatorul solicită efectuarea modificării în baza de date, în scris.

“Pentru efectuarea modificării, utilizatorul se va prezenta la unul din punctele de lucru ale CNADNR cu cerere scrisă, conform formularului-tip care se regăseşte pe pagina web a Companiei şi cu cartea de identitate a autovehiculului în copie şi original“, informează CNADNR.

Atentie!

 • Operarea nu se va face gratis, ci va costa 24,8 lei, cu tot cu TVA.

 

 

Acordare Cetatenie Romana – actele necesare!

Thursday, January 19th, 2012

i love romania tshirt p235132285664669722zvvqx 400 Acordare Cetatenie Romana  actele necesare!

Actele şi taxele necesare pentru depunerea cererii de acordare a cetăţeniei române:

I – ACTE NECESARE:

 1. PAŞAPORT în copie legalizată sau (conform cu originalul), cu traducere legalizată
 2. PERMIS de şedere permanentă pentru cetăţeni străini în copie legalizată sau (conform cu originalul);
 3. HOTĂRÂREA prin care s-a stabilit domiciliul în România în copie legalizată eliberată de Oficiul Român pentru Imigrări;
 4. ADEVERINŢĂ din care să rezulte domiciliul legal în România de cel puţin 8 ani sau, în cazul în care este căsătorit cu un cetăţean român, de cel puţin 5 ani de la data căsătoriei - eliberată de Oficiul Român pentru Imigrări;
 5. DECLARAŢIE personală autentificată la notar din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;
 6. CERTIFICAT de NAŞTERE în copie legalizată şi traducere în limba română, legalizată;
 7. CERTIFICAT de CĂSĂTORIE în copie legalizată;
 8. DOVADA cetăţeniei române a soţului sau a soţiei (actul de identitate în copie legalizată), dacă este cazul;
 9. CERTIFICATE de NAŞTERE ale minorilor în copii legalizate;
 10. ACORDUL părinţilor privind dobândirea cetăţeniei române pentru copii dat prin declaraţie autentificată la notar;
 11. Consimţământul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani pentru dobândirea cetăţeniei române dat prin declaraţie autentificată la notar şi în prezenţa unui părinte;
 12. CAZIER JUDICIAR din România;
 13. CAZIER JUDICIAR din străinătate în original, apostilat/supralegalizat şi cu traducere în limba română, legalizată la notar;
 14. DOVADA locuinţei în copie legalizată prin una din următoarele variante:
 • prin contract de închiriere înregistrat la Administraţia Financiară în copie legalizată şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză.
 • prin contract de vânzare-cumpărare în copie legalizată şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză.
 • prin contract de comodat în copie legalizată şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză;
 • prin declaraţie autentificată la notar de luare în spaţiu şi şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză.

  15. DOVADA mijloacelor legale pentru o existenţă decentă în România, în condiţiile stabilite de legislaţia privind regimul străinilor (după caz):

A. venituri din activităţi comerciale

 1. actul constitutiv al societăţii comerciale în copie legalizată;
 2. CUI în fotocopie;
 3. bilanţ contabil de la sfârşitul anului precedent, înregistrat la Administraţia Financiară;
 4. HOTĂRÂREA AGA de repartizare a dividendelor sau respectiv procesul verbal al asociatului unic;
 5. DOVADA încasării dividendelor cuvenite;
 6. DOVADA achitării impozitului pe dividendele încasate;
 7. CERTIFICAT constatator de la Oficiul Registrul Comerţului pentru societatea comercială;
 8. CERTIFICAT de atestare fiscală eliberat de Administraţia Finanţelor Publice de la sediul societăţii comerciale privind plata impozitelor şi taxelor către stat.

B. CONTRACT individual de muncă cu viza Inspectoratului Teritorial de Muncă în copie legalizată precum şi adeverinţă din care să rezulte salariul lunar NET.

C. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

 1. declaraţia de venit global privind obţinerea de venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
 2. certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice.

D. TALON de pensie sau alte dovezi;

II – TAXE:

 • TAXA CONSULARĂ – 187,5 lei – se plăteşte la C.E.C. sau la Trezorerie în contul nr. 203301028609468;
 • TAXĂ ÎNREGISTRARE CERERE – 3 lei – se plăteşte la C.E.C. sau la Trezorerie în contul nr. 203301028609468;
 • TIMBRU JUDICIAR de 1,5 lei – se cumpără de la Poştă;

Important:

 • Toate actele se depun într-un dosar cu şină;
 • TOATE TAXELE SE PLĂTESC ÎNAINTE DE DEPUNEREA CERERII;
 • CEREREA SE DEPUNE PERSONAL;
 • Cererile care nu sunt însoţite de toate documentele nu se primesc;

Atentie ! – Datele de stare civilă din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naştere!

 • Actele întocmite în străinătate trebuie să poarte apostila aplicată de autoritatea desemnată de statul emitent, conform Convenţiei adoptată la Haga la 5 oct. 1961, ori să fie supralegalizate;
 • În cazul în care actele sunt întocmite de agenţii diplomatici sau consulari ai României nu este necesară apostila, ori supralegalizarea.

Persoanele care solicită acordarea cetăţeniei române trebuie să cunoască:

 • Limba română (scris şi citit);
 • Constituţia României şi Imnul naţional;
 • Noţiuni elementare de cultură şi civilizaţie românească (istoria şi geografia României, artă şi literatură română).

 

Schimbarea permisului de conducere eliberat de alte state.

Wednesday, January 11th, 2012

PERMIS DE CONDUCERE 300x224 Schimbarea permisului de conducere eliberat de alte state.

Actele necesare pentru schimbarea permisului de conducere eliberat de alte state cu permisul de conducere românesc:

a) originalul şi o copie xerox după actul de identitate (carte de identitate, buletin, adeverinţă, carnet sau legitimaţie provizorie de identitate);

b) fişa deţinătorului permisului de conducere, care trebuie să poarte menţiunea “Apt conducător auto”;

c) certificatul medical pentru conducătorii auto;

d) avizul psihologic;

e) chitanţa care să dovedească plata contravalorii permisului de conducere;

f) permisul de conducere naţional şi traducerea legalizata a acestuia.

g) declaraţia notarială pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte că permisul de conducere depus la preschimbare este autentic, că titularul acestuia nu mai posedă alt permis de conducere naţional românesc ori străin ori un duplicat al acestuia, că nu a declarat pierderea sau furtul acestuia la organele emitente sau la alte autorităţi, precum şi faptul că nu i s-a anulat sau suspendat dreptul de a conduce.

Atentie !

 • Pentru permisele de conducere eliberate de autorităţile Republicii Libaneze şi Republicii Islamice Pakistan, pe lângă documentele sus-menţionate este necesară şi adeverinţa care să ateste autenticitatea şi echivalarea categoriilor respectivului permis de conducere, eliberată de Ambasada statului respectiv în România.

Iată lista ţărilor ai căror cetăţeni pot preschimba permisul national cu cel românesc, fără examinare:

1. Lista cuprinzând statele semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, pentru care permisele de conducere naţionale emise de acestea pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise:

 • Republica Africa de Sud _Republica Albania _Republica Armenia _Republica Austria _Republica Azerbaidjan_Uniunea Bahamas_Statul Bahrain_Republica Belarus _Regatul Belgiei_Republica Bosnia şi Herţegovina;
 • Republica Federativă a Braziliei_Republica Bulgaria _Republica Cote d’Ivoire _Republica Croaţia _Republica Cuba_Regatul Danemarcei_Republica Estonia_Republica Macedonia_Federaţia Rusă_Republica Finlanda;
 • Republica Franceză_Georgia_Republica Federală Germania_Republica Elenă_Republica Cooperatistă Guyana_Republica Ungară _Republica Islamică Iran_Statul Israel_Republica Italiană_Republica Kazahstan;
 • Statul Kuwait_Republica Letonia_Republica Liberia_Republica Lituania_Marele Ducat de Luxemburg_Regatul Maroc_Principatul Monaco_Statul Mongoliei_Republica Federală Nigeria_Regatul Norvegiei;
 • Republica Uzbekistan_Republica Islamică Pakistan_Republica Filipinelor_Republica Polonă_Republica Centrafricană_Republica Moldova_Republica Congo_Republica Cehă_Serenisima Republică San Marino_Republica Senegal;
 • Serbia_Republica Seychelles_Republica Slovacă_Republica Slovenia_Regatul Suediei_Confederaţia Elveţiană_Republica Tadjikistan_Republica Tunisiană_Republica Turkmenistan_Ucraina Republica Orientală a Uruguayului_Republica Zimbabwe;

2. LISTA cuprinzând statele care nu au semnat Convenţia asupra circulaţiei rutiere, pentru care permisele de conducere naţionale emise de acestea pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise:

 • Canada_Republica Cipru_Republica Coreea_Republica Arabă Egipt_Regatul Haşemit al Iordaniei_Republica Irlanda_Republica Islanda_Japonia_Republica Libaneză_Republica Malta_Regatul Unit al Marii Britanii_Regatul Ţărilor de Jos (Olanda);
 • Republica Portugheză_Muntenegru_Republica Arabă Siriană_Regatul Spaniei_Statele Unite ale Americii_Republica Turcia_Republica Populară Chineză.

 

Actele necesare pentru eliberarea permisului de conducere

Wednesday, January 11th, 2012

scoala de soferi 05 Actele necesare pentru eliberarea permisului de conducere

Actele necesare pentru eliberarea permisului de conducere sunt:

a) cerere tip;
b) fişă de şcolarizare care conţine datele de stare civilă ale candidatului, formă de pregătire teoretică şi practica realizată de unităţile autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care se solicita examinarea, completată prin dactilografiere şi semnată de candidat, pe care se aplică o fotografie color a acestuia în spaţiul special destinat;
c) fişa posesorului permisului de conducere, completată prin dactilografiere şi semnată;
d) copie după actul de identitate (carte de identitate, buletin);
e) cazier judiciar;
f) certificat medical pentru conducătorii auto;
g) avizul psihologic;
h) chitanţă care să dovedească plata contravalorii examinării;
i) copia permisului de conducere, în cazul persoanelor care solicită obţinerea unei noi categorii (subcategorii);
j) chitanţă care să dovedească plata contravalorii permisului de conducere;
k) copia hotărârii judecătoreşti de condamnare, rămasă definitivă, pentru persoanele care solicită examinarea pentru obţinerea unui nou permis de conducere în locul celui anulat.

 

Actele necesare la examenul pentru obţinerea permisului de conducere categoria “B”

Wednesday, January 11th, 2012

scoala de soferi tulcea 300x226 Actele necesare la examenul pentru obţinerea permisului de conducere categoria B

Pentru admiterea prezentării la examenul pentru obţinerea permisului de conducere categoria “B”, candidatul va pregăti un dosar cu următoarele documente:

 • fişa medicală;

 • fişa de şcolarizare (se completează prin dactilografiere);

 • avizul psihologic;

 • certificatul de cazier judiciar;
 • doua fotografii tip permis de conducere;
 • copie xerox după BI/CI;
 • copie xerox după diploma de studii;
 • copie xerox după permisul de conducere (daca este cazul);
 • chitanţa CEC pentru achitarea taxei de examen auto;

 • fişă evidenţă ore conducere (original şi copie);