Archive for April, 2011

Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare.

Thursday, April 14th, 2011

sanctiune disciplinara 121 150x150 Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare.

Conform art. 264 din Codul Muncii sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:

a) avertismentul scris;

b) abrogată (suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare);

c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;

d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;

e) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Atentie !

Legea nr. 40/2011 prin care se modifica Codul Muncii aduce unele schimbari acestui articol si anume:

 • Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen.
 • Radierea sancţiunilor disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă.

Nota!

Conform prevederilor legale, Noul Cod al Muncii va intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial. Dintr-un calcul estimativ reiese ca noul Cod al Muncii se va aplica in jurul datei de 1 Mai, chiar de Ziua muncii.

Temei juridic:

 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;

Demisia. Modificarea termenului de preaviz.

Thursday, April 14th, 2011

DEMISIA 011 Demisia. Modificarea termenului de preaviz.

Conform art. 79 din Codul Muncii demisia este definita astfel:

 • actul unilateral de voinţă a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz.

Legea nr. 40/2011 prin care se modifica Codul Muncii aduce unele schimbari acestui articol si anume:

 • Angajatorul este obligat să înregistreze demisia salariatului;
 • Refuzul angajatorului de a înregistra demisia dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probă;
 • Termenul de preaviz este cel convenit de părţi în contractul individual de muncă sau, după caz, cel prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile;
 • Termenul de preaviz nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare pentru salariaţii cu funcţii de execuţie (actualul cod prevede un termen de 15 zile);
 • Termenul de preaviz nu poate fi mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere (actualul cod prevede un termen de 30 zile).

Ce nu s-a modificat:

 • Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia;
 • Pe durata preavizului contractul individual de muncă continuă să îşi producă toate efectele;
 • În situaţia în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător;
 • Contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz sau la data renunţării totale ori parţiale de către angajator la termenul respectiv;
 • Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă;

Atentie!

Conform prevederilor legale, Noul Cod al Muncii va intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial. Dintr-un calcul estimativ reiese ca noul Cod al Muncii se va aplica in jurul datei de 1 Mai, chiar de Ziua muncii.

 

Temei juridic:

 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;

 

Prima Casa (2011). Modificari importante.

Sunday, April 10th, 2011

prima casa 2011 150x150 Prima Casa (2011). Modificari importante.

 

Programul Prima Casa merge mai departe cu doua modificari importante:

 1. Impartirea garantiei intre stat si banca in proportie 50%-50%;
 2. Proprietarii de locuinte dobandite in orice alt mod decat prin programul “Prima Casa” si cu o suprafata utila mai mica de 50 metri patrati, vor avea posibilitatea sa beneficieze de prevederile programului guvernamental si sa achizitioneze o locuinta cu o suprafata mai mare.

Alte reglementari:

 • Se introduce o garantie suplimentara prin instituirea in favoarea bancii a unui gaj pe conturile curente ale imprumutatului, de natura sa protejeze interesele tuturor partilor implicate in acordarea si garantarea creditului, pentru cazurile in care s-ar institui popriri asupra conturilor clientilor;
 • Va exista posibilitatea de reesalonare, rescadentare sau de modificare a valutei creditelor acordate, in conformitate cu normele interne de creditare ale finantatorilor;
 • Daca imobilul a fost achizitionat in cadrul programului de doi beneficiari si unul renunta din diferite motive, cum ar fi divortul, se stabileste posibilitatea de preluare in proprietate exclusiva prin cedarea de catre unul dintre coplatitori a creditului si locuintei in favoarea celuilalt;
 • In cazul intentiei de achizitionare a locuintelor ANL, exista posibilitatea ca, in locul antecontractului de vanzare-cumparare, acestia sa prezinte finantatorilor documentele specifice programelor ANL;
 • De asemenea, pentru locuintele scoase la licitatie de catre ANAF in cadrul executarii silite, beneficiarii vor prezenta finantatorilor in locul antecontractului de vanzare-cumparare, documentele specifice procesului de licitatie;
 • Va fi eliminata conditia de asociere a unui numar de sapte beneficiari pentru construirea de ansambluri de locuinte. Potrivit noilor reglementari, acestia vor desemna un reprezentant care va gestiona relatia cu finantatorul. Cel putin unul dintre asociati va trebui sa fie proprietarul terenului pe care urmeaza sa se construiasca locuintele;
 • Avansul ramane in continuare 5% din valoarea creditului, nivelul dobanzii ramane la fel ca cel existent in momentul de fata, valoarea garantiei aceeasi – 60.000 de euro, 70.000 sau 75.000 de euro, in functie de situatie;
 • In conditiile in care bancile cad de acord, pot sa-si realizeze un transfer de portofoliu de garantii, “Este vorba de posibilitatea bancilor sa-si vanda, sa-si cumpere de la una la alta, sa-si cumpere, sa-si vanda portofoliile de garantii Prima Casa”;
 • Noua Ordonanta de urgenta nu prevede nicio limita de varsta pentru persoanele care pot achizitiona locuinte.

 

Pentru anul 2011 plafonul garantiilor care pot fi emise este de 200 milioane euro, reprezentand diferenta neutilizata la finele anului 2010, din plafonul de 1,7 miliarde euro, alocat programului “Prima Casa”, in anii 2009-2010.

Recuperarea taxei de prima inmatriculare. Taxa de poluare prevazuta de OUG 50/2008 contravine Normelor Europene.

Sunday, April 10th, 2011

taxa auto proces ww 150x150 Recuperarea taxei de prima inmatriculare. Taxa de poluare prevazuta de OUG 50/2008 contravine Normelor Europene.

Curtea de Justitie a Uniunii Europene: Taxa de poluare prevazuta de OUG 50/2008 contravine normelor europene.

Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis, joi – 07.04.2011, ca taxa pe poluare instituita prin OUG nr. 50/2008 si aplicata la prima inmatriculare a autovehiculelor in Romania este contrara dreptului Uniunii, prevederile sale netinand cont de vechimea masinii sau de tara lor de provenienta. Decizia Curtii se refera la prima varianta a OUG nr. 50/2008, actul normativ fiind ulterior modificat.

Taxa de prima înmatriculare încalca legislatia Uniunii Europene întrucât produce un dezavantaj la vânzarea masinilor second-hand din alte state pe teritoriul României, se arata într-un punct de vedere exprimat la cererea unei instante românesti.

În aceste condiții, reglementarea respectivă are ca efect descurajarea importului și punerii în circulație în România a unor vehicule de ocazie cumpărate în alte state membre. Or, chiar dacă dreptul Uniunii nu împiedică statele membre să introducă impozite noi, acesta obligă fiecare stat membru să aleagă taxele aplicate autovehiculelor și să le stabilească regimul astfel încât acestea să nu aibă ca efect favorizarea vânzării vehiculelor de ocazie naționale și descurajarea, în acest mod, a importului de vehicule de ocazie similare.

În consecință, Curtea apreciază că dreptul Uniunii se opune ca un stat membru să instituie o taxă pe poluare aplicată autovehiculelor cu ocazia primei lor înmatriculări în acest stat membru, dacă regimul acestei măsuri fiscale este astfel stabilit încât descurajează punerea în circulație, în statul membru menționat, a unor vehicule de ocazie cumpărate în alte state membre, fără însă a descuraja cumpărarea unor vehicule de ocazie având aceeași vechime și aceeași uzură de pe piața națională.”

Nota:

Daca ai cumparat un autovehicul din UE si ai platit taxa de prima inmatriculare (taxa pe poluare), Statul Roman trebuie sa va returneze banii.

 

Temei juridic:

 • Cauza C‑402/09, având ca obiect o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de Tribunalul Sibiu (România), prin decizia din 18 iunie 2009, primită de Curte la 16 octombrie 2009;
 • CJUE: Impozite interne – Articolul 110 TFUE – Taxă pe poluare aplicată cu ocazia primei înmatriculări a autovehiculelor – Neutralitatea taxei între autovehiculele de ocazie importate și vehiculele similare aflate deja pe piața națională”