Archive for March, 2012

Obtinerea unui ordin de protectie – interzicerea oricarui contact cu victima!

Saturday, March 24th, 2012

STOP Obtinerea unui ordin de protectie – interzicerea oricarui contact cu victima!

Cea mai importanta noutate aduse de “Legea nr. 25/2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie” o reprezinta introducerea prevederilor referitoare la ordinul de protectie.

Pentru a obtine un astfel de ordin de protectie, victima trebuie sa completeze o cerere care este scutita de taxa judiciara de timbru si care va fi judecata de urgenta de catre instanta de judecata.

Astfel, persoana a carei viata, integritate fizica sau psihica ori libertate este pusa in pericol printr-un act de violenta din partea unui membru al familiei, poate solicita instantei sa emita un ordin de protectie, prin care sa se dispuna, cu caracter provizoriu, una sau mai multe dintre urmatoarele masuri:

 • evacuarea temporara a agresorului din locuinta familiei, indiferent daca acesta este titularul dreptului de proprietate;
 • reintegrarea victimei si, dupa caz, a copiilor, in locuinta familiei;
 • limitarea dreptului de folosinta al agresorului numai asupra unei parti a locuintei comune atunci cand aceasta poate fi astfel partajata incat agresorul sa nu vina in contact cu victima;
 • obligarea agresorului la pastrarea unei distante minime determinate fata de victima, fata de copiii acesteia sau fata de alte rude ale acesteia ori fata de resedinta, locul de munca sau unitatea de invatamant a persoanei protejate;
 • interdictia pentru agresor de a se deplasa in anumite localitati sau zone determinate pe care persoana protejata le frecventeaza sau le viziteaza periodic;
 • interzicerea oricarui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod, cu victima;
 • obligarea agresorului de a preda politiei armele detinute;
 • incredintarea copiilor minori sau stabilirea resedintei acestora.

 Atentie !

 • Durata masurilor dispuse prin ordinul de protectie se stabileste de judecator, fara a putea depasi 6 luni de la data emiterii ordinului.

Legislatie:

 • Legea nr. 25/2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie;
 • Legea nr. 25/2012 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 165 din data de 13 martie 2012.

Obtinerea unui ordin de protectie – obligarea agresorului de a preda politiei armele detinute!

Saturday, March 24th, 2012

violenta domestica 01 Obtinerea unui ordin de protectie – obligarea agresorului de a preda politiei armele detinute!

Cea mai importanta noutate aduse de “Legea nr. 25/2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie” o reprezinta introducerea prevederilor referitoare la ordinul de protectie.

Pentru a obtine un astfel de ordin de protectie, victima trebuie sa completeze o cerere care este scutita de taxa judiciara de timbru si care va fi judecata de urgenta de catre instanta de judecata.

Astfel, persoana a carei viata, integritate fizica sau psihica ori libertate este pusa in pericol printr-un act de violenta din partea unui membru al familiei, poate solicita instantei sa emita un ordin de protectie, prin care sa se dispuna, cu caracter provizoriu, una sau mai multe dintre urmatoarele masuri:

 1. evacuarea temporara a agresorului din locuinta familiei, indiferent daca acesta este titularul dreptului de proprietate;
 2. reintegrarea victimei si, dupa caz, a copiilor, in locuinta familiei;
 3. limitarea dreptului de folosinta al agresorului numai asupra unei parti a locuintei comune atunci cand aceasta poate fi astfel partajata incat agresorul sa nu vina in contact cu victima;
 4. obligarea agresorului la pastrarea unei distante minime determinate fata de victima, fata de copiii acesteia sau fata de alte rude ale acesteia ori fata de resedinta, locul de munca sau unitatea de invatamant a persoanei protejate;
 5. interdictia pentru agresor de a se deplasa in anumite localitati sau zone determinate pe care persoana protejata le frecventeaza sau le viziteaza periodic;
 6. interzicerea oricarui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod, cu victima;
 7. obligarea agresorului de a preda politiei armele detinute; 
 8. incredintarea copiilor minori sau stabilirea resedintei acestora.

Atentie !

Durata masurilor dispuse prin ordinul de protectie se stabileste de judecator, fara a putea depasi 6 luni de la data emiterii ordinului.

Legislatie:

 • Legea nr. 25/2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie;
 • Legea nr. 25/2012 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 165 din data de 13 martie 2012.

 

Obtinerea unui ordin de protectie – obligarea agresorului la pastrarea unei distante minime fata de victima!

Saturday, March 24th, 2012

violenta in familie 06 Obtinerea unui ordin de protectie  obligarea agresorului la pastrarea unei distante minime fata de victima!

Cea mai importanta noutate aduse de “Legea nr. 25/2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie” o reprezinta introducerea prevederilor referitoare la ordinul de protectie.

Pentru a obtine un astfel de ordin de protectie, victima trebuie sa completeze o cerere care este scutita de taxa judiciara de timbru si care va fi judecata de urgenta de catre instanta de judecata.

Astfel, persoana a carei viata, integritate fizica sau psihica ori libertate este pusa in pericol printr-un act de violenta din partea unui membru al familiei, poate solicita instantei sa emita un ordin de protectie, prin care sa se dispuna, cu caracter provizoriu, una sau mai multe dintre urmatoarele masuri:

 • evacuarea temporara a agresorului din locuinta familiei, indiferent daca acesta este titularul dreptului de proprietate;
 • reintegrarea victimei si, dupa caz, a copiilor, in locuinta familiei;
 • limitarea dreptului de folosinta al agresorului numai asupra unei parti a locuintei comune atunci cand aceasta poate fi astfel partajata incat agresorul sa nu vina in contact cu victima;
 • obligarea agresorului la pastrarea unei distante minime determinate fata de victima, fata de copiii acesteia sau fata de alte rude ale acesteia ori fata de resedinta, locul de munca sau unitatea de invatamant a persoanei protejate;
 • interdictia pentru agresor de a se deplasa in anumite localitati sau zone determinate pe care persoana protejata le frecventeaza sau le viziteaza periodic;
 • interzicerea oricarui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod, cu victima;
 • obligarea agresorului de a preda politiei armele detinute;
 • incredintarea copiilor minori sau stabilirea resedintei acestora.

Pe langa masurile de mai sus, instanta poate dispune:

 • suportarea de catre agresor a chiriei si a intretinerii pentru locuinta temporara unde victima, copiii minori sau alti membri de familie locuiesc sau urmeaza sa locuiasca din cauza imposibilitatii de a ramane in locuinta familiala;
 • obligarea agresorului de a urma consiliere psihologica, psihoterapie sau poate recomanda luarea unor masuri de control, efectuarea unui tratament ori a unor forme de ingrijire, in special in scopul dezintoxicarii.

Atentie !

 • Durata masurilor dispuse prin ordinul de protectie se stabileste de judecator, fara a putea depasi 6 luni de la data emiterii ordinului.

Legislatie:

 • Legea nr. 25/2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie;
 • Legea nr. 25/2012 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 165 din data de 13 martie 2012.

 

Violenta in Familie. Legea pentru prevenirea si combaterea violentei in familie.

Saturday, March 24th, 2012

violenta in familie 01 Violenta in Familie. Legea pentru prevenirea si combaterea violentei in familie.

Legea defineste formele prin care se poate manifesta violenta in familie:

 • violenta verbala;
 • psihologica;
 • fizica;
 • sexuala;
 • enonomica;
 • sociala sau spirituala.

Victima violentei in familie are dreptul:

- la respectarea personalitatii, demnitatii si a vietii sale private;
- la informarea cu privire la exercitarea drepturilor sale;
- la protectie speciala, adecvata situatiei si nevoilor sale;
- la servicii de consiliere, reabilitare, reintegrare sociala, precum si la asistenta medicala gratuita;
- la consiliere si asistenta juridica gratuita, in conditiile legii.

Unitatile pentru prevenirea si combaterea violentei in familie sunt:

- centre de primire in regim de urgenta;
- centre de recuperare pentru victimele violentei in familie;
- centre de asistenta destinate agresorilor;
- centre pentru prevenirea si combaterea violentei in familie;
- centre pentru servicii de informare si sensibilizare a populatiei.

Aceste unitati ofera gratuit servicii sociale destinate victimelor violentei in familie.

Centrele de primire in regim de urgenta (adaposturi) asigura protectie, gazduire, ingrijire si consiliere victimelor violentei in familie, locatia acestora fiind secreta publicului larg.

 Atentie !

 • Cea mai importanta noutate aduse de lege o reprezinta introducerea prevederilor referitoare la ordinul de protectie.

Astfel, persoana a carei viata, integritate fizica sau psihica ori libertate este pusa in pericol printr-un act de violenta din partea unui membru al familiei, poate solicita instantei sa emita un ordin de protectie, prin care sa se dispuna, cu caracter provizoriu, una sau mai multe dintre urmatoarele masuri:

 1. evacuarea temporara a agresorului din locuinta familiei, indiferent daca acesta este titularul dreptului de proprietate;
 2. reintegrarea victimei si, dupa caz, a copiilor, in locuinta familiei;
 3. limitarea dreptului de folosinta al agresorului numai asupra unei parti a locuintei comune atunci cand aceasta poate fi astfel partajata incat agresorul sa nu vina in contact cu victima;
 4. obligarea agresorului la pastrarea unei distante minime determinate fata de victima, fata de copiii acesteia sau fata de alte rude ale acesteia ori fata de resedinta, locul de munca sau unitatea de invatamant a persoanei protejate;
 5. interdictia pentru agresor de a se deplasa in anumite localitati sau zone determinate pe care persoana protejata le frecventeaza sau le viziteaza periodic;
 6. interzicerea oricarui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod, cu victima;
 7. obligarea agresorului de a preda politiei armele detinute;
 8. incredintarea copiilor minori sau stabilirea resedintei acestora.

Pe langa masurile de mai sus, instanta poate dispune:

 • suportarea de catre agresor a chiriei si a intretinerii pentru locuinta temporara unde victima, copiii minori sau alti membri de familie locuiesc sau urmeaza sa locuiasca din cauza imposibilitatii de a ramane in locuinta familiala;
 • obligarea agresorului de a urma consiliere psihologica, psihoterapie sau poate recomanda luarea unor masuri de control, efectuarea unui tratament ori a unor forme de ingrijire, in special in scopul dezintoxicarii.

Atentie !

 • Durata masurilor dispuse prin ordinul de protectie se stabileste de judecator, fara a putea depasi 6 luni de la data emiterii ordinului.

Pentru a obtine un astfel de ordin de protectie, victima trebuie sa completeze o cerere care este scutita de taxa judiciara de timbru si care va fi judecata de urgenta.

 Legea prevede si contraventii ce se sanctioneaza:

– cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei:

 1. refuzul primirii in adapost ori refuzul de a acorda, la solicitarea motivata a asistentului social, ingrijire medicala gratuita celui aflat in suferinta vizibila, pentru inlaturarea consecintelor violentelor;
 2. schimbarea destinatiei adapostului.

- cu amenda intre 500 lei si 1.000 lei:

 1. refuzul parasirii adapostului, indiferent de motiv, in momentul in care conditiile care au determinat internarea au disparut;
 2. incercarea persoanei care a comis acte de agresiune de a patrunde in incinta adapostului in care se afla sau crede ca se afla victima.

Legislatie:


Imputernicire – Model

Saturday, March 24th, 2012

imputernicire 01 Imputernicire  Model

 

IMPUTERNICIRE

 

Subscrisa SC ____________________ S.R.L. cu sediul social in str. ________________ nr. ______, bl. _____, sc. ___, et. _____, ap. ________, Bucuresti, CUI ______________, numar de ordine in Registrul Comertului: J____/______/______, prin administrator si/sau asociat/asociat unic ___________________, imputernicesc prin prezenta pe dl./d-na __________________________ domiciliat(a) in str. ____________________ nr.________, bloc_______, sc. ________, etaj ___________, ap. _________, oras ________________, identificat(a) cu CI seria _______, nr. _______________, CNP __________________, eliberata de ______________ la data de _________________, sa indeplineasca formalitatile necesare in vederea__________________________________________________, prezenta imputernicire este necesara in fata ______________________________________________________.

Reprezentantul nostru va putea reprezenta in fata organelor competente, va face toate formalitatile necesare, va formula cereri, va da declaratii, va depune si ridica actele necesare indeplinirii prezentului mandat, va achita taxe in caz de nevoie si va semna pentru mine si in numele meu oriunde va fi necesar, in limitele prezentului mandat, semnatura sa fiindu-ne opozabila.

Data: ________________

 

Semnatura si stampila
SC __________________ S.R.L.
prin administrator

 

 

Notificare reziliere contract – Model

Saturday, March 24th, 2012

INCETARE CONTRACT 03 Notificare reziliere contract  Model

Notificare reziliere contract – Model:

 

Către,
S.C………………S.R.L.

In atenţia domnului director general ____________

 

Subscrisa SC ……………………………………………S.R.L., cu sediul în ……………………………, str. ……………………… nr. ……….., bl. ………….., sc. ………., et. …………, ap. ……….., sector ……….., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J…./………/…….., având cod unic de inregistrare………………, tel./fax ………….., reprezentată prin …………………. în calitate de administrator, formulam prezenta:

 

NOTIFICARE DE REZILIERE

 

a contractului de prestări servicii nr. ……………… din data de ………………., in conformitate cu prevederile art. ….. din contractul menţionat mai sus, incepand cu data de …………………………..

 

Data:

S.C. ……………….S.R.L

prin administrator

 

 

Notificare incetare contract de inchiriere

Saturday, March 24th, 2012

INCETARE CONTRACT 02 Notificare incetare contract de inchiriere

Model de notificare incetare contract de inchiriere:

 

S.C. …………….. S.R.L.
Nr. ____/ ________

Către,
S.C………………S.R.L.

In atenţia domnului director general ____________

 

NOTIFICARE

 

Subscrisa S.C. …………. S.R.L., persoana juridica romana cu sediul in _______, inregistrata la ORC sub nr. J___/___/____, cod fiscal __________, reprezentată legal de ______________, în calitate de locatar al spaţiului proprietatea S.C. ……………………. S.R.L. înscris în CF __________, nr. cadastral ______________, situat în _____________, în suprafaţă de _____________________ mp, prin prezenta va aducem la cunostinta intentia de incetare (denuntare unilaterala) a Contractului de închiriere nr. __________________, începând cu data de _______________.

Prezenta constituie NOTIFICARE DE INCETARE si respecta prevederile art. _______ din Contract.

Vă rugăm să ne transmiteţi în scris confirmarea Dvs.

S.C. ………………………. S.R.L.
prin administrator

 

Atentie!

 • Incercati sa adaptati modelul de notificare mai sus prezentat in functie de situatia Dvs;
 • Acest model se poate folosi si in cazul in care partile sunt persoane fizice;
 • Trebuie sa tineti cont de termenul prevazut in contract privitor la reziliere/incetare.

 

Rabla 2012. Pasii necesari!

Tuesday, March 20th, 2012

RABLA 02 Rabla 2012. Pasii necesari!

PASUL 1: Inscrierea la un Dealer Auto agreat de Dvs.

Pentru a achizitiona o masina noua prin programul Rabla, trebuie in primul rand sa alegeti un dealer auto sau un producator care sa fie avizat.

Alegerea dealerului auto inainte de achizitie este importanta pentru ca exista firme care cumuleaza ofertele deja existente cu programul Rabla, ajungandu-se la preturi mult mai mici fata de pretul initial. Sau exista firme care maresc prima de casare de 3.800 lei oferita in mod standard.

In momentul achizitiei, este bine sa se discute direct cu dealerul auto pentru a alege oferta si masina potrivite si a profita la maximum de programul Rabla.

Lista producatorilor si a dealerilor care vor participa in acest an la Programul Rabla se va da publicitatii de catre: www.afm.ro.

Atentie!

 • Programul Rabla sprijina oamenii in achizitionarea unei masini, dar este bine sa cercetati si piata si sa discutati cu dealerii auto pentru a alege oferta potrivita si pentru a investi cat mai bine prima de casare.

 

PASUL 2: Duceti autoturismul uzat la un colector autorizat.

Persoana fizica sau juridica se va prezenta cu autoturismul uzat la un agent economic autorizat sa desfasoare activitati de colectare si tratare a vehiculelor scoase din uz (societate abilitata sa preia autoturismele uzate) conform listei REMAT-urilor si a dealerilor colaboratori.

Documentele necesare pentru obtinerea certificatului de distrugere a autovehiculului uzat predat:

 1. actul de identitate sau certificat de mostenitor sau CUI (imputernicire din partea firmei proprietare a autovehiculului pentru persoana care ridica certificatul de distrugere);
 2. certificatul de inmatriculare al autoturismului;
 3. nota de acceptare eliberata, in original.

Agentul economic autorizat va elibera persoanei fizice sau juridice certificatul de distrugere a autoturismului uzat.

Atentie!

 •  Nu uitati sa recuperati placutele de inmatriculare intrucat acestea va vor fi necesare in etapa urmatoare.
 •  Nu uitati sa recuperati Nota de Acceptare in original.
 •  Certificatul de distrugere trebuie sa fie datat in perioada campaniei “RABLA”

 

PASUL 3: Vizita la Politie pentru Radierea masinii.

Persoana fizica sau juridica trebuie sa xerocopieze certificatul de inmatriculare si certificatul de distrugere a autovehiculului uzat deaorece in etapa urmatoare aceste documente, in original, vor ramane definitiv la serviciul de inmatriculari.

Persoana fizica va trebui sa se prezinte la Serviciul de inmatriculari pe raza caruia este inscris in circulatie autoturismul uzat, in vederea radierii.

Documentele necesare pentru obtinerea certificatului de radiere:

 1. Cerere de radiere tipizata;
 2. Cartea de identitate a vehiculului, daca exista;
 3. Fisa de inmatriculare, cu viza circumscriptiei financiare;
 4. Certificatul de distrugere al autoturismului uzat, in original (certificatul obtinut de la agentul economic care a preluat autoturismul uzat);
 5. Trei exemplare, completate, ale certificatului de radiere;
 6. Cartea de identitate a proprietarului, in original si copie xerox;
 7. Certificatul de inmatriculare in original;
 8. Placutele cu numerele de inmatriculare.

 

Pasul 4 : Reveniti la Dealerul Auto agreat de Dvs.

Persoana fizica sau juridica se prezinta la dealerul (unde i-a fost eliberata Nota de Acceptare in pasul 1) cu urmatoarele documente:

 1. actul de identitate sau CUI; (imputernicire din partea firmei proprietare a autovehiculului pentru persoana care perfecteaza actele de cumparare);
 2. certificatul de inmatriculare al autoturismului uzat, copie;
 3. certificatul de distrugere a autoturismului uzat, copie;
 4. certificatul de radiere al autoturismului uzat, in original;
 5. actul de succesiune, copie legalizata, pentru cazul in care persoana fizica beneficiara este mostenitoarea proprietarului (inclusiv, daca este cazul, certificatele de casatorie sau documentele de schimbare a numelui, copii legalizate). In cazul in care pe actul de succesiune sunt mai multi mostenitori, este necesara si o declaratie notariala a celorlalti mostenitori prin care accepta ca persoana beneficiara, in calitate de mostenitor, sa poata beneficia de acest program, in original;
 6. nota de acceptare eliberata, in original.

In continuare procedura se desfasoara identic unei operatiuni de vanzare-cumparare in conditii normale.

Atentie!

 • Plata impozitului auto este obligatorie pana la momentul radierii din circulatie (dovada platii impozitului este ceruta la Serviciul de Inmatriculari cu ocazia radierii din circulatie – Viza Financiar pe Fisa de Inmatriculare);
 • Pentru a evita litigiile (situatii in care proprietarul preda autoturismul spre distrugere si ulterior constata ca nu indeplineste conditiile, etc.), persoanele fizice sau juridice care intentioneaza sa participe la aceasta campanie sunt rugati sa nu intreprinda nici un demers inainte de a contacta mai intai distribuitorii autorizati.

 

Rabla 2012

Monday, March 19th, 2012

RABLA 01 Rabla 2012

S-a dat Start la Programul „Rabla” 2012

Programul Rabla 2012 porneşte de astazi, 19 martie 2012 prin înscrirea şi validarea colectorilor şi producătorilor.

Proprietarii – persoane fizice se pot se pot adresa firmelor colectoare, pentru casarea autoturismelor vechi, începând din data de 3 aprilie şi până în 19 noiembrie 2012.

Pentru acest an, Administraţia Fondului pentru Mediu a prevăzut un buget de 114 milioane lei care permite scoaterea din uz a 30.000 de autoturisme mai vechi de 10 ani.

Ca şi în 2010 şi 2011, cuantumul primei de casare este 3.800 lei, fiind exprimată printr-un tichet cu valoare nominală. De asemenea, pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pot fi utilizate cel mult 3 tichete valorice.

Prin Programul Rabla, în ultimii 2 ani au, au fost casate 305.964 autoturisme uzate şi au fost achiziţionate 101.766 autoturisme noi, dintre care, 40.269 de origine autohtonă.

Lista producătorilor, importatorilor de autoturisme şi distribuitorilor autorizaţi să participe în anul 2012 la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, precum şi cea a operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz vor fi publicate pe site-ul AFM, www.afm.ro, în cadrul secţiunii „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2012”.

Potrivit unui comunicat de presa emis de catre Direcţia de Comunicare din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor:

 

Reclamatie/Sesizare la Protectia Consumatorului (2)

Saturday, March 17th, 2012

 ANPC 02 Reclamatie/Sesizare la Protectia Consumatorului (2)

Mai jos veti gasi un model de sesizare pe care o puteti folosi daca încercaţi să rezolvaţi amiabil problema cu operatorul economic care a comercializat produsul sau a prestat serviciul.

 • În situaţia în care nu aţi ajuns la o înţelegere cu vânzătorul sau cu administratorul societatii, atunci aveţi dreptul să depuneţi o reclamaţie la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor.

Primirea reclamaţiilor de la consumatori se face la sediile Comisariatelor Judeţene pentru Protecţia Consumatorilor sau la Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti, in functie de raza teritoriala in care isi desfasoara activitatea operatorul economic.

 • Conform prevederilor legale reclamaţiile şi sesizările se fac în format scris sau în format electronic şi se transmit prin poştă clasică sau electronică la sediile comisariatelor judeţene sau se depun personal.

 

Catre,_____________

    Domnule Director,

     Va aducem la cunostinta faptul ca _____________________(denumirea marfii), care ne-a fost vanduta de dumneavoastra la data de __________________, conform facturii nr. ____________ din data ____________ prezinta urmatoarele defectiuni: ________________________________

    Defectiunile descrise au aparut in timpul perioadei de garantie, fapt pentru care va rugam sa remediati aceste defectiuni sau sa inlocuiti marfa cu una corespunzatoare.

Contam pe promptitudinea dumneavoastra in remedierea defectiunilor semnalate.

In situatia in care nu ve-ti da curs solicitarii voi sesiza Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor.

 

Nume prenume,___________

Semnatura _______________

Data ____________________

 

Legislatie:

 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

Pentru mai multe detalii, accesati urmatorul link:

Comisariate teritoriale: