Imputernicire – Model

imputernicire 01 Imputernicire   Model

 

IMPUTERNICIRE

 

Subscrisa SC ____________________ S.R.L. cu sediul social in str. ________________ nr. ______, bl. _____, sc. ___, et. _____, ap. ________, Bucuresti, CUI ______________, numar de ordine in Registrul Comertului: J____/______/______, prin administrator si/sau asociat/asociat unic ___________________, imputernicesc prin prezenta pe dl./d-na __________________________ domiciliat(a) in str. ____________________ nr.________, bloc_______, sc. ________, etaj ___________, ap. _________, oras ________________, identificat(a) cu CI seria _______, nr. _______________, CNP __________________, eliberata de ______________ la data de _________________, sa indeplineasca formalitatile necesare in vederea__________________________________________________, prezenta imputernicire este necesara in fata ______________________________________________________.

Reprezentantul nostru va putea reprezenta in fata organelor competente, va face toate formalitatile necesare, va formula cereri, va da declaratii, va depune si ridica actele necesare indeplinirii prezentului mandat, va achita taxe in caz de nevoie si va semna pentru mine si in numele meu oriunde va fi necesar, in limitele prezentului mandat, semnatura sa fiindu-ne opozabila.

Data: ________________

 

Semnatura si stampila
SC __________________ S.R.L.
prin administrator

 

 

Tags:

Leave a Reply