Archive for April, 2012

Planul Parental – Aspecte generale!

Tuesday, April 17th, 2012

SCALES2B Planul Parental  Aspecte generale!

În toate dosarele de pe rolul instantelor judecatoresti ce au ca obiect exercitarea autoritatatii părintesti sau cu privire la locuinta minorilor, fiecare dintre cei doi părinti, separat sau părintii împreună, ar fi ideal sa să pregătească si să transmită instantei un plan parental propus.

Planul parental agreat în comun dovedeste maturitatea emotională a părintilor si evită ca instanta să impună un plan parental standard care, prin generalitatea sa, ar servi mai putin interesul părtilor.

Exercitarea autoritatii parintesti de ambii parinti dupa divort are succes doar daca dorinta si abilitatea parintilor de a comunica si colabora este suficient de mare. Deoarece autoritatea parinteasca implica responsabilitatea ambilor parinti in legatura cu deciziile care privesc copiii este esential ca parintii sa poata discuta intr-o atmosfera non-conflictuala, de siguranta si confidentialitate  pentru a putea cadea de acord cu privire la custodia asupra copilului, stabilirea locuintei copilului dupa divort, modalitatea de pastrare a legaturilor personale dintre parintele separat si copil, stabilirea contributiei parintilor la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a copilului, modalitatile in care se achita aceasta contributie, etc.

Planul parental ar trebui sa fie destul de detaliat si sa atinga urmatoarele aspecte:
1.    Autorii intelegerii, identificarea parintilor si copiilor minori.
2.    Modul de exercitare a autoritatii parintesti (custodia comuna).
3.    Programul de vizitare (in timpul saptamanii, in week-end, noptile din timpul saptamanii si din timpul week-end-ului,etc)
4.    Ingrijiri medicale (medic de familie, medic specialist,etc)
5.    Reguli in educarea copilului.
6.    Reguli pentru petrecerea vacantelor (in concediile parintilor, vacante scolare, sarbatori de Paste,Craciun,An nou,zile de nastere, onomastice, etc.)
7.    Educatia copiilor.
8.    Modul de luare al deciziilor in problemele importante in legatura cu copii (activitati scolare si extrascolare, persoane care ingrijesc copii in lipsa parintilor, starea de sanatate,prieteni,etc.) sau in problemele curente (rutina zilnica,efectuare teme,alimentatie, cumparaturi de imbracaminte,incaltaminte, rechizite,etc, activitati in timpul liber, vizite la prieteni,cunostinte, rude, etc.)
9.    Modul de rezolvare a disputelor cand trebuie luate decizii de ambii parinti.
10.    Cheltuielile privind obligatia de intretinere (asazisa pensie alimentara).
11.    Comunicarea si schimbul de informatii dintre parinti, intre parinti si copii.
12.    Ingrijirea copiilor in lipsa parintilor (bone, bunici,etc.).
13.    Activitati extrascolare.
14.    Transportul copiilor intre locuintele celor doi parinti.
15.    Mentinerea relatiilor cu membrii familiei extinse (bunici, frati, surori, unchi,matusi,verisori,etc.)
16.    Religia copilului.

Atentie!

 • Planul parental trebuie semnat de catre ambii parinti, cu mentiunea expresa ca au citit toate inscrisurile (paginile planului, anexe, etc.) reprezentand planul parental, iar intelegerea este facuta in interesul superior al copilului/copiilor si  reprezinta vointa lor libera, neviciata.

 

Planul Parental – Structura!

Tuesday, April 17th, 2012

custodie comuna 06 Planul Parental  Structura!

În cazul unei separări a părinților este nevoie ca aceștia să negocieze un plan parental care să permită implementarea autorității parentale comune.

Astfel ei vor trebui să decidă cu privire la:

1.    Domiciliul minorului;
2.    Programul de legături personale;

 • În timpul săptămânii;
 • În weekend;
 • Nopțile în care minorul va dormi la fiecare dintre cei doi părinți.

3.    Îngrijiri medicale (ex. cine este medicul pediatru curant al copiilor, ce se întâmplă în cazul în care copiii suferă de boli cronice);
4.    Regulile cu privire la educarea copiilor (regulile să fie aceleași în ambele case, privind creșterea și educarea copiilor în domeniile importante din viața lor);
5.    Vacanțele;

 • Concedii: Petrecerea concediilor cu ambii copii împreună;
 • Programul copiilor în perioada vacanțelor când ambii părinți lucrează;
 • Celebrarea unor evenimente importante.

6.    Educația copiilor;
7.    Luarea deciziilor;

a. Problemele importante în legătură cu copiii asupra cărora decid împreună sunt:

 • Activitățile și performanțele școlare;
 • Activități extrașcolare (excursii, tabere, cursuri, competiții);
 • Starea lor de sănătate;
 • Grupul de prieteni

b. Deciziile în legătură cu problemele curente vor fi luate separat:

 • Rutina zilnică
 • Efectuarea temelor;
 • Alimentație;
 • Cumpărături (îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite, etc);
 • Plimbări și activități cu copiii în timpul liber;
 • Vizite la prieteni, cunoștințe, rude

8.    Rezolvarea disputelor atunci când părinții trebuie să ia decizii împreună;
9.    Suportarea cheltuielilor privind pensia alimentară (obligația de întreținere);
10.    Schimbul de informații cu privire la copii;
11.    Îngrijirea copiilor în lipsa părinților;
12.    Ocazii și evenimente speciale;
13.    Activități extrașcolare;
14.    Transportarea copiilor între cele două case;
15.    Menținerea contactului când copiii sunt cu celălalt părinte;
16.    Menținerea legăturilor cu membrii familiei extinse;
17.    Aspecte privind eventuale probleme de comportament sau psihiatrice;
18.    Deciziile cu privire la religia minorului și frecvența participărilor la serviciul religios.

Atentie!

 • Pentru instanțele de judecata existența unui plan parental pre-negociat de părți este de natură a simplifica procedurile de audiere în instanță precum și scrierea sentinței. Instanța trebuie doar să verifice sumar că interesul superior al copilului este protejat de un astfel de acord și să încuviințeze tranzacția.

 

Planul Parental

Tuesday, April 17th, 2012

cont Planul Parental

Planul parental (Parenting plan) reprezintă modalitatea prin care se implementează custodia comună.

În general instanța de judecata se așteaptă ca cei doi părinți să negocieze prevederile acestui plan parental datorită faptului că ambii părinți au drepturi egale cu privire la creșterea și educarea minorilor datorită introducerii in Noul Cod Civil, începând cu 1 octombrie 2011 a instituției de autoritate părintească comună.

În general un plan parental de calitate poate fi redactat dacă se apelează la un avocat sau mediator.

Un plan parental este un document care descrie detaliat și cat mai clar cu putință modul în care “autoritatea părintească” și “programul de legături personale între copil și părinți” vor fi implementate post-divorț.

Există planuri parentale în majoritatea țărilor civilizate. În SUA, de pildă, (locul majoritar de inspiratie) planurile parentale sunt foarte detaliate și descriu cu larg de amănunte (în forma unui chestionar) situațiile viitoare asupra cărora părinții trebuie să cadă de acord ÎNAINTE de a se prezenta la judecător, singuri sau însoțiți de un avocat sau mediator.

Contestarea amenzii de la ITM!

Tuesday, April 17th, 2012

iStock 000005805149XSmall Contestarea amenzii de la ITM!

Contestarea amenzii de la ITM

Conform art 1 ,2 si 7 din Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ:

“Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de catre o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim si repararea pagubei ce i-a fost cauzata. Interesul legitim poate fi atat privat, cat si public.”

“Inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim, printr-un act administrativ unilateral, trebuie sa solicite autoritatii publice emitente, in termen de 30 de zile de la data comunicarii actului, revocarea, in tot sau in parte, a acestuia. Plangerea se poate adresa in egala masura organului ierarhic superior, daca acesta exista.”

In intelesul  legii 554/2004, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

“Nesolutionarea in termenul legal a unei cereri – faptul de a nu raspunde solicitantului in termen de 30 de zile de la inregistrarea cererii, daca prin lege nu se prevede alt termen”

Astfel, persoana juridica sau persoana fizica care se considera vatamata printr-un act administrativ individual emis de catre  inspectoratul teritorial de munca, trebuie sa se adreseze mai intai cu o plangere prealabila autoritatii emitente sau dupa caz, Inspectiei muncii, in termen de 30 de zile de la data comunicarii actului atacat.

 

 • Termenul de 30 de zile va curge de la data comunicarii procesului verbal de control, in cazul in care actul administrativ atacat este reprezentat de masurile obligatorii dispuse de inspectorul de munca in baza Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii.

Obiectul acestei plangeri prealabile va consta in solicitarea de revocare totala sau partiala a actului administrativ atacat de catre autoritatea emitenta.

In cazul unor motive temeinice, plangerea prealabila se poate introduce de catre persoana vatamata si dupa expirarea termenului de 30 de zile, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data emiterii actului administrativ.

Daca Inspectia Muncii, in urma analizei plangerii prealabile, comunica petentului mentinerea sanctiunii administrative dispuse sau dupa caz, nu raspunde petentului in termen de 30 de zile de la inregistrarea plangerii prealabile, acesta se va putea adresa instantei de contencios administrativ.

Termenul in care se poate introduce actiunea la instanta de contencios administrativ este de 6 luni de la data comunicarii raspunsului la plangerea prealabila, respectiv de la data expirarii termenului de solutionare a plangerii prealabile. Pentru motive temeinice, actiunea se poate introduce cel mai tarziu in termen de 1 an de la data comunicarii actului administrativ.

Atentie!

 • Contestatorul trebuie sa anexeze la actiune, copia actului administrativ pe care il ataca sau, dupa caz, raspunsul Inspectiei Muncii prin care i se comunica refuzul rezolvarii cererii sale.
 • Daca nu ati primit niciun raspuns la cererea Dvs., trebuie sa se depuna la dosar doar copia cererii nesolutionate, certificata prin numarul si data inregistrarii la inspectoratul de munca, in cazul in care ati trimis-o prin posta cu confirmare de primire terbuie sa depuneti si copii xerox dupa aceste acte.

Temei Legal

 • Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ;
 • Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii.